naturvejleder og biolog Torben Gang Rasmussen

NATUR
FOREDRAG
UNDERHOLDNING

Hvis du vil invitere mig til at holde en naturvandring, et foredrag eller et musikalsk arrangement, kan du henvende dig på mobil 30 62 15 86 eller e-mail torbengang@gmail.com. Naturvandringer finder sted i skovene syd for Aarhus, som jeg har er særligt kendskab til. Prisen for en naturvandring eller et foredrag er 1400 kr. plus transport.
Uge 17 til 23 er fuldt booket.

Musikalsk arrangement som kan bestilles!

   

Bob Dylan 
 
Jeg har tilrettelagt en eftermiddag eller aften om uddrag Bob Dylans liv, tekster og musik. Jeg medbringer guitar og spiller og synger eksempler på Bob Dylans numre og uddeler tekster så alle kan synge med. Efter hver sang bliver der lejlighed til at drøfte tekstens indhold. Arrangementet er en hyldest til Bob Dylan, som i 2016 modtog Nobelprisen i litteratur. Hans tekster er sprogligt farverige og udtrykker en bred vifte af menneskelige følelser. Undertiden sat ind i en ramme af det gode og det onde.

Fantastiske udsigter og bakketoppe i Danmark

Et nyt foredrag om landets udsigter og bakketoppe med billeder og fortælling. Danmark er et land skabt i store træk gennem de seneste 25.000 år. Istidens gletsjere formede ligesom store bulldozere landet, skubbede bakker op og skabte udsigter, som mange i dag har stor glæde af. Foredraget udspringer af at jeg i 2022 og 2023 gennemfører et projekt i samarbejde med forlaget Legind, om en bogudgivelse i foråret 2024.

Bestil en naturvandring med mig som fortæller.

Naturvandring med naturfortælling og kultur

Svampetur

Naturvandring om blomster, fugle og insekter


Foredrag som kan bestilles!
Naturværdier og naturglæde
Ved hjælp af billeder og fortælling om natur, giver jeg eksempler på hvor stor en betydning naturoplevelsen har for det almindelige og gode menneskeliv. Der fortælles om de nære oplevelser, fuglebrættet med dompap eller musvit, de hvide anemoner i forårsskoven, et træk af grågæs hen over himlen eller det dramatiske øjeblik, hvor en tårnfalk slå ned på en mus.
Jeg vil hævde at uden en naturværdi, et ønske om at passe på naturen, et ønske om at give naturen mere plads gennem private projekter eller forsøg på gennemførelse af naturprojekter, naturgenopretning, rewilding og etablering af reservater, er der risiko for at den biodiversitet vi har nu lider mere skade. Heldigvis findes der mange områder i Danmark med stor artsrigdom. Her har vi det livsvigtige grundlag for en naturglæde.
Foredrag over 2 x 3 kvarter, ledsaget af billeder og fællessang med danske sange fra højskolesangbogen akkompagneret af guitar.

   

Marselisborgskovene 
Foredraget henvender sig til alle, der interesserer sig for Marselisborgskovenes historie og natur. Der fortælles om herregården Havreballegård, Havreballe Skov, Mindeparken og Dyrehaven. Desuden gives en gennemgang af seværdige træer samt en række statuer og kunstværker i Rømerhaven og i Marselisborg Slotspark. Efter en fortælling om Ørnereden afsluttes foredraget med et overblik over skovenes vildtvoksende flora.
Foredraget ledsages af billeder.

   

Moesgård i 1920-erne
Der gives et tidsbillede af livet på Moesgård i 1920-erne bl.a. med fortællingen om herregårdens sidste private ejer Botilde Dahl og om hendes måde at drive herregården med sommerpension og ansatte i landbrug, skovbrug og gartneri. Desuden fortælles om hendes syn på skovene og Giberå - et natursyn, som endnu i dag præger skovbilledet omkring Moesgård. Foredraget afsluttes med en gennemgang af plantelivets historie i Moesgårdskovene.
Foredraget ledsages af billeder.

   

Vilhelmsborg og Fløjstrup Skov
I dette foredrag berettes om Vilhelmsborgs historie, og især om Ove Gyldenkrone der i 1824 overtager boet, som var gået fallit. Men familien Gyldenkrone flytter ind, selvom der ikke er noget hovedhus – men en lang og forsømt et-etagers bindingsværkslænge med 34 fag. Da H.C. Andersen 29 år efter besøger herregården fremstår Vilhelmsborg velholdt og med en kun 9 år gammel hovedbygning. Foredraget afsluttes med fortællinger fra Fløjstrup Skov.

   

Brabrand Sø og Årslev Engsø
Der gives en gennemgang af søernes historie fra oldtidens begyndelse til i dag. Der fortælles om de store forandringer, som søerne har undergået herunder forandringen fra saltvandsfjord til ferskvandssø, vandstandshævninger og dræningsprojekter. Det hele kulminerer med forureningen fra industri, husholdninger og landbrug op gennem 1900-tallet, som skaber miljøproblemer og danner grobund for en politisk bevægelse, der rækker frem mod spildevandsrensning og etablering af Årslev Engsø i 2003. Foredraget slutter med en fortælling om fuglelivet ved søerne i dag.
Foredraget ledsages af billeder.

   

Svampelivet i skovene
Foredraget henvender sig til alle med interesse for natur. I første del af foredraget fortælles om svampenes naturhistorie og om de forskellige typer af svampe, som findes i skovene. Efter pausen lægges der vægt på spiselige og giftige svampe. Grupper som rørhatte, skørhatte, mælkehatte, champignoner og kantareller indeholder gode spisesvampe, mens der blandt ridderhatte, fluesvampe og slørhatte findes endda meget giftige arter. Til sidst fortælles om svampe som kan bruges til garnfarvning.
Foredraget ledsages af smukke billeder af svampe fra mange egne af Danmark.

   

Charles Darwin og begrebet evolution
Fortælling om Charles Darwin's liv samt om opdagelserne, som førte til idéen om arternes oprindelse. Desuden gives en oversigt over den viden vi har idag, en viden som igen og igen underbygger Darwin's teorier. Foredraget afsluttes med en analyse begreberne tro og viden, illustreret af de konflikter der har været mellem fraktioner i kirken og videnskabelige miljøer. Foredraget henvender sig til alle med interesse for videnskab og tro, og foredraget ledsages af billeder.

Lidt om mig selv.

   

Jeg er kandidat i biologi og har haft ansættelse som museumspædagog, højskolelærer og naturvejleder. Desuden er jeg forfatter til "Vandrerundture i Danmark", "Vandreture i Danmark", "Oplev Sydfyn og Øhavet", "Danske Svampe" samt til udgivelser fra Biologforbundet og Naturhistorisk Museum i Aarhus. Jeg er selvlært guitarist og sanger og har 35 års erfaring som foredragsholder.
Torben Gang Rasmussen
mobil 30 62 15 86
torbengang@gmail.com
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk