Brabrand Sø og Årslev Engsø

Der gives en gennemgang af søernes historie fra Oldtidens begyndelse til i dag. Der fortælles om de store forandringer, som søerne har undergået herunder forandringen fra saltvandsfjord til ferskvandssø, vandstandshævninger og dræningsprojekter. Det hele kulminerer med forureningen fra industri, husholdninger og landbrug op gennem 1900-tallet, som skaber miljøproblemer og danner grobund for en politisk bevægelse, der rækker frem mod spildevandsrensning og etablering af Årslev Engsø i 2003. Foredraget slutter med en fortælling om fuglelivet ved søerne i dag.

Torben Gang Rasmussen - mob. 30 62 15 86 - torbengang@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk