naturvejleder og biolog Torben Gang Rasmussen

NATURVANDRINGER
FOREDRAG
UNDERHOLDNING

Hvis du er interesseret i at invitere mig til at holde et foredrag, et musikalsk arrangement eller en naturvandring i skovene syd for Århus eller i Århus Ådal kan du henvende dig på mobil 3062 1586 eller e-mail torbengang@gmail.com.

Svampeudstilling på Ørnereden

For tredje år holder vi en svampeudstilling for alle over flere dage på Ørnereden i skovene syd for Århus. Udstillingen er åben fra kl. 13 - 16 på fredage, lørdage og søndage fra 27. september til 13. oktober. Alle er velkomne til at tage svampe med, så de kan blive bestemt. Hvis svampene skal indgå i udstillingsmaterialet, skal svampene være fine og flotte og hele. Du har også mulighed for at følge arbejdet med garnfarvning med svampe, og du er velkommen til at sidde og hygge dig ved bålet og blot være tilstede.

Svampe er mærkelige organismer og deres levevis spiller en betydelig rolle i naturen. Blandt de mest interessante fænomener er svamperod, som er et samarbejde mellem svampe og skovens træer. Svampenes mycelier er vokset sammen med træernes rødder og gennem denne forbindelse udveksles både næringsstoffer og organiske stoffer til deres gensidige fordel. Blandt svamperodsdannerne er ridderhatte, fluesvampe, skørhatte og mælkehatte.

Rigmor Gang Rasmussen / Torben Gang Rasmussen  


Foredrag som kan bestilles!

   

Marselisborgskovene 
Foredraget henvender sig til alle, der interesserer sig for Marselisborgskovenes historie og natur. Der fortælles om herregården Havreballegård, Havreballe Skov, Mindeparken og Dyrehaven. Desuden gives en gennemgang af seværdige træer samt en række statuer og kunstværker i Rømerhaven og i Marselisborg Slotspark. Efter en fortælling om Ørnereden afsluttes foredraget med et overblik over skovenes vildtvoksende flora.
Foredraget ledsages af billeder.

   

Moesgård i 1920-erne
Der gives et tidsbillede af livet på Moesgård i 1920-erne bl.a. med fortællingen om herregårdens sidste private ejer Botilde Dahl og om hendes måde at drive herregården med sommerpension og ansatte i landbrug, skovbrug og gartneri. Desuden fortælles om hendes syn på skovene og Giberå - et natursyn, som endnu i dag præger skovbilledet omkring Moesgård. Foredraget afsluttes med en gennemgang af plantelivets historie i Moesgårdskovene.
Foredraget ledsages af billeder.

   

Vilhelmsborg og Fløjstrup Skov
I dette foredrag berettes om Vilhelmsborgs historie, og især om Ove Gyldenkrone der i 1824 overtager boet, som var gået fallit. Men familien Gyldenkrone flytter ind, selvom der ikke er noget hovedhus – men en lang og forsømt et-etagers bindingsværkslænge med 34 fag. Da H.C. Andersen 29 år efter besøger herregården fremstår Vilhelmsborg velholdt og med en kun 9 år gammel hovedbygning. Foredraget afsluttes med fortællinger fra Fløjstrup Skov.

   

Brabrand Sø og Årslev Engsø
Der gives en gennemgang af søernes historie fra oldtidens begyndelse til i dag. Der fortælles om de store forandringer, som søerne har undergået herunder forandringen fra saltvandsfjord til ferskvandssø, vandstandshævninger og dræningsprojekter. Det hele kulminerer med forureningen fra industri, husholdninger og landbrug op gennem 1900-tallet, som skaber miljøproblemer og danner grobund for en politisk bevægelse, der rækker frem mod spildevandsrensning og etablering af Årslev Engsø i 2003. Foredraget slutter med en fortælling om fuglelivet ved søerne i dag.
Foredraget ledsages af billeder.

   

Svampelivet i skovene
Foredraget henvender sig til alle med interesse for natur. I første del af foredraget fortælles om svampenes naturhistorie og om de forskellige typer af svampe, som findes i skovene. Efter pausen lægges der vægt på spiselige og giftige svampe. Grupper som rørhatte, skørhatte, mælkehatte, champignoner og kantareller indeholder gode spisesvampe, mens der blandt ridderhatte, fluesvampe og slørhatte findes endda meget giftige arter. Til sidst fortælles om svampe som kan bruges til garnfarvning.
Foredraget ledsages af smukke billeder af svampe fra mange egne af Danmark.

   

Charles Darwin og begrebet evolution
Fortælling om Charles Darwin's liv samt om opdagelserne, som førte til idéen om arternes oprindelse. Desuden gives en oversigt over den viden vi har idag, en viden som igen og igen underbygger Darwin's teorier. Foredraget afsluttes med en analyse begreberne tro og viden, illustreret af de konflikter der har været mellem fraktioner i kirken og videnskabelige miljøer. Foredraget henvender sig til alle med interesse for videnskab og tro, og foredraget ledsages af billeder.

Musikalsk arrangement som kan bestilles!

Carl Erik Byskov og Torben Gang

Vi tilbyder underholdning med klaver, guitar og sang omkring menneskelivet og kærlighed. Vi spiller numre af Bent Fabricius Bjerre, Bengt Ahlfors, Mikes Theodorakis, Kim Larsen, Neil Young, Thorstein Bergman, Grete og Jørgen Ingeman, Louis Armstrong samt en amerikansk salme og en dansk folkemelodi. Mellem numrene spiller vi for til fællessang efter højskolesangbogen.

   

Neil Young - hans liv, lyrik og sange
Neil Young er blandt de store amerikanske sangskrivere i nyere tid. Hans repertoire omfatter kærlighedssange, sange med skønne billedskabende tekster samt politiske sange. Neil Youngs evne til at formulere sig musikalsk og i lyriske metaforer er enkel og enestående.

 

Foredraget indeholder fortællinger om Neil Youngs liv og tanker og vi hører en række musikeksempler, der belyser hans lange karriere. Desuden spiller og synger Torben Gang Rasmussen et par af hans kendte sange som fællessange.

   

Workshop om Bob Dylan’s tekster og musik 
Torben Gang Rasmussen har tilrettelagt en workshop om Bob Dylans liv, tekster og musik. Vi hører eksempler på Bob Dylans numre. Desuden uddeles tekster og akkompagneret af guitar synger vi et par af Dylan’s værker som fællessange. Efter hver sang bliver der lejlighed til at drøfte teksternes indhold.
 
Arrangementet er en hyldest til Bob Dylan, som i 2016 modtog Nobelprisen i litteratur. Hans tekster er sprogligt farverige og udtrykker en bred vifte af menneskelige følelser. Undertiden sat ind i en ramme af det gode og det onde.

Lidt om mig selv.

   

Jeg er kandidat i biologi og har haft ansættelse som museumspædagog, højskolelærer og naturvejleder. Desuden er jeg forfatter til "Vandreture i Danmark", "Oplev Sydfyn og Øhavet", "Danske Svampe" samt til udgivelser fra Biologforbundet og Naturhistorisk Museum i Aarhus. Jeg er selvlært guitarist og sanger. Jeg har 25 - 35 års erfaring som foredragsholder.
Torben Gang Rasmussen
mobil 30 62 15 86
torbengang@gmail.com
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk