naturvejleder og biolog Torben Gang Rasmussen

LØVFALDSTURE
FOREDRAG
UNDERHOLDNING

Hvis du er interesseret i at deltage i et af mine arrangementer eller invitere mig til at holde et foredrag, et musikalsk arrangement eller en naturvandring i skovene syd for Århus kan du henvende dig på mobil 3062 1586 eller e-mail torbengang@gmail.com.
                                                                                                                                                          Torben Gang Rasmussen

Offentlige decemberture

Det var bag disse vinduer H.C. Andersen overnattede i sommeren 1853.

Vilhelmsborg og Giber Å
torsdag den 13. december kl. 13 - 15 fra hovedbygningen på Vilhelmsborg
På denne vandretur i december fortælles om Vilhelmsborg på byggebaronen Ove Gyldenchrones tid midt i 1800-tallet samt om H.C. Andersens besøg på herregården i sommeren 1853. Derefter går vi en tur langs Giberåen og omkring Skalbjerg. Der er mulighed for at se vandstær ved Giber Å. Turen er 5 kilometer lang. Husk vandafvisende fodtøj.

Vinteren 2010.

Moesgård og Giber Å
torsdag den 20. december kl. 13-15 fra gårdspladsen på Moesgård.
Fra Moesgård følger vi Giber Å til udløbet ved Fiskerhuset. Undervejs fortælles livet på Moesgård i 1920-erne, bl.a. om Botilde Dahl, som var den sidste private ejer af Moesgård, samt om hendes drift af hovedgården. Vi starter turen med en beretning om julen i 1928 og om den efterfølgende vinter. Turen er 5 kilometer lang. Husk vandafvisende fodtøj.
 

Musikalsk arrangement som kan bestilles!

Carl Erik Byskov og Torben Gang

Vi tilbyder underholdning i én time med klaver, guitar og sang omkring begrebet kærlighed med numre af Bent Fabricius Bjerre, Bengt Ahlfors, Mikes Theodorakis, Bob Dylan, Neil Young, Thorstein Bergman, Grete og Jørgen Ingeman og Louis Armstrong. 


Foredrag som kan bestilles!

   

Charles Darwin og begrebet evolution
Fortælling om Charles Darwin's liv samt om opdagelserne, som førte til idéen om arternes oprindelse. Desuden gives en oversigt over den viden vi har idag, en viden som igen og igen underbygger Darwin's teorier. Foredraget afsluttes med en analyse begreberne tro og viden, illustreret af de konflikter der har været mellem fraktioner i kirken og videnskabelige miljøer. Foredraget henvender sig til alle med interesse for videnskab og tro, og foredraget ledsages af billeder.

   

Neil Young - hans liv, lyrik og sange
Neil Young er blandt de store amerikanske sangskrivere i nyere tid. Hans repertoire omfatter kærlighedssange, sange med skønne billedskabende tekster samt politiske sange. Neil Youngs evne til at formulere sig musikalsk og i lyriske metaforer er enkel og enestående.

 

Foredraget indeholder fortællinger om Neil Youngs liv og tanker og vi hører en række musikeksempler, der belyser hans lange karriere. Desuden spiller og synger Torben Gang Rasmussen et par af hans kendte sange som fællessange.

   

Workshop om Bob Dylan’s tekster og musik 
Torben Gang Rasmussen har tilrettelagt en workshop om Bob Dylans liv, tekster og musik. Vi hører eksempler på Bob Dylans numre. Desuden uddeles tekster og akkompagneret af guitar synger vi et par af Dylan’s værker som fællessange. Efter hver sang bliver der lejlighed til at drøfte teksternes indhold.
 
Arrangementet er en hyldest til Bob Dylan, som i 2016 modtog Nobelprisen i litteratur. Hans tekster er sprogligt farverige og udtrykker en bred vifte af menneskelige følelser. Undertiden sat ind i en ramme af det gode og det onde.

   

Marselisborgskovene 
Foredraget henvender sig til alle, der interesserer sig for Marselisborgskovenes historie og natur. Der fortælles om herregården Havreballegård, Havreballe Skov, Mindeparken og Dyrehaven. Desuden gives en gennemgang af seværdige træer samt en række statuer og kunstværker i Rømerhaven og i Marselisborg Slotspark. Efter en fortælling om Ørnereden afsluttes foredraget med et overblik over skovenes vildtvoksende flora.
Foredraget ledsages af billeder.

   

Svampelivet i skovene
Foredraget henvender sig til alle med interesse for natur. I første del af foredraget fortælles om svampenes naturhistorie og om de forskellige typer af svampe, som findes i skovene. Efter pausen lægges der vægt på spiselige og giftige svampe. Grupper som rørhatte, skørhatte, mælkehatte, champignoner og kantareller indeholder gode spisesvampe, mens der blandt ridderhatte, fluesvampe og slørhatte findes endda meget giftige arter. Til sidst fortælles om svampe som kan bruges til garnfarvning.
Foredraget ledsages af smukke billeder af svampe fra mange egne af Danmark.

   

Moesgård i 1920-erne
Der gives et tidsbillede af livet på Moesgård i 1920-erne bl.a. med fortællingen om herregårdens sidste private ejer Botilde Dahl og om hendes måde at drive herregården med sommerpension og ansatte i landbrug, skovbrug og gartneri. Desuden fortælles om hendes syn på skovene og Giberå - et natursyn, som endnu i dag præger skovbilledet omkring Moesgård. Foredraget afsluttes med en gennemgang af plantelivets historie i Moesgårdskovene.
Foredraget ledsages af billeder.

   

Vilhelmsborg og Fløjstrup Skov
I dette foredrag berettes om Vilhelmsborgs historie, og især om Ove Gyldenkrone der i 1824 overtager boet, som var gået fallit. Men familien Gyldenkrone flytter ind, selvom der ikke er noget hovedhus – men en lang og forsømt et-etagers bindingsværkslænge med 34 fag. Da H.C. Andersen 29 år efter besøger herregården fremstår Vilhelmsborg velholdt og med en kun 9 år gammel hovedbygning. Foredraget afsluttes med fortællinger fra Fløjstrup Skov.

   

Brabrand Sø og Årslev Engsø
Der gives en gennemgang af søernes historie fra oldtidens begyndelse til i dag. Der fortælles om de store forandringer, som søerne har undergået herunder forandringen fra saltvandsfjord til ferskvandssø, vandstandshævninger og dræningsprojekter. Det hele kulminerer med forureningen fra industri, husholdninger og landbrug op gennem 1900-tallet, som skaber miljøproblemer og danner grobund for en politisk bevægelse, der rækker frem mod spildevandsrensning og etablering af Årslev Engsø i 2003. Foredraget slutter med en fortælling om fuglelivet ved søerne i dag.
Foredraget ledsages af billeder.

Lidt om mig selv.

   

Jeg er kandidat i biologi og har haft ansættelse som museumspædagog, højskolelærer og naturvejleder. Desuden er jeg forfatter til "Vandreture i Danmark", "Oplev Sydfyn og Øhavet", "Danske Svampe" samt til udgivelser fra Biologforbundet og Naturhistorisk Museum i Aarhus. Jeg er selvlært guitarist og sanger. Jeg har 25 - 35 års erfaring som foredragsholder.
Torben Gang Rasmussen
mobil 30 62 15 86
torbengang@gmail.com
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk